Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości do hipoteki 2017

Wycena nieruchomości pod zabezpieczenie kredytu

wycena nieruchomości pod zabezpieczenie kredytuWycena nieruchomości sporządzana jest w konkretnym celu. Powodów może być mnóstwo a każdy z nich charakteryzuje się odmiennym sposobem postępowania. W momencie szacowania przez rzeczoznawcę majątkowego wartości mieszkania gromadzi się odpowiednie dokumenty, nieco inne niż w przypadku wyceny gruntów, działek czy domów. Często zdarza się, że wycena jest sporządzana dla banku w celu zabezpieczenia wierzytelności poprzez hipotekę. Każdy kto pragnie zaciągnąć kredyt hipoteczny powinien zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy majątkowego. Jest to osoba upoważniona do sporządzenia dokumentu noszącego nazwę operatu szacunkowego, dokładnie opisującego daną nieruchomość; jej właściwości lokalizację i przedstawiającego dokładne obliczenia co do jej wartości.

Zrobić to na własną rękę czy zdać się na opinię banku?

ZANIŻANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI

Najlepiej wykonać to na własną rękę. Banki dokonują samodzielnych wycen, jednak nie zawsze bywają one korzystne dla kredytobiorców. Ich wewnętrzna wycena odbywa się jedynie na podstawie zdjęć nieruchomości wykonanych przez pracownika banku i jej oceny przez analityka technicznego. Zdarza się tak, że nieruchomość zostaje wyceniona na kilka lub kilkanaście tysięcy mniej niż stanowi cena ustalona przez sprzedającego. Wtedy mamy kłopot, ponieważ automatycznie zaniżeniu ulega kwota przyznanego kredytu.

ZLECENIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEMU WYKONANIE OPERATU SZACUNKOWEGO
Placówki bankowe respektują wyceny zewnętrzne, których autorami są licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, tak więc warto skorzystać z tej opcji. Jej podstawową zaletą jest fakt, iż taki rzeczoznawca znacznie wnikliwiej dokona wyceny, a w ten sposób wartość mieszkania czy domu, jakie mają się stać zabezpieczeniem dla banku, może być wyższa. W praktyce nie oznacza to jednak przyznania wyższej kwoty kredytu czy też korzystniejszych warunków jego udzielenia. Banki bowiem działają wedle zasady, że do ustalenia ceny kredytu i maksymalnej jego kwoty stosuje się niższą z dwóch wartości; wyceny lub kwoty sprzedaży. Trzeba wiedzieć, że w ramach wycen nieruchomości dla banków rzeczoznawcy powinni być przeszkoleni na potrzeby sektora bankowego. Takie osoby znajdziemy na listach rzeczoznawców majątkowych należących do korporacji, jakie udostępnia Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI Z ZASTOSOWANIEM METODY PORÓWNAWCZEJ I INNE FORMALNOŚCI KREDYTOWE
Jeśli już znaleźliśmy odpowiedniego rzeczoznawcę, który za ustaloną cenę sporządził operat szacunkowy, należy dokument ten dołączyć do wniosku kredytowego. Niektóre banki wymagają, aby wycena była sporządzona wedle podejścia porównawczego czyli powinna opierać się na transakcjach z rynku lokalnego. Ponadto kiedy zabezpieczeniem ma być budujący się dom, wycena musi określać wartość działki w stanie niezabudowanym, na której ma stanąć. Konieczne są również załączniki takie jak: wypisy z rejestru gruntów, z ksiąg wieczystych, zdjęcia, mapy, projekty, pozwolenia na użytkowanie lub budowę.

(Artykuł przeczytany 23 razy, w tym dziś 1)
0
0