Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Wniosek o świadczenie z ZUSu za opiekę nad dzieckiem 2017

Wniosek o zasiłek opiekuńczy krok po kroku

wniosek o zasiłek opiekuńczyAby uzyskać prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego na dziecko lub jakiegokolwiek innego członka rodziny należy przedstawić odpowiednie dokumenty w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Bez względu na to, czy będziemy się starać o zasiłek opiekuńczy na dziecko czy o dodatek pielęgnacyjny na osoby starsze, musimy przedłożyć zaświadczenie lekarskie oraz właściwie wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia. Zazwyczaj wypłata zasiłku takiego dodatku następuje na podstawie formularza ZUS ZUA.

Ten wniosek wymagany jest tylko i wyłącznie wówczas, kiedy osoba zatrudniona sama zachoruje bądź kiedy musi przejąć opiekę na chorym dzieckiem.

To, jakie dokumenty musimy przedłożyć jako osoby ubezpieczone, aby otrzymać prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego, zależy w głównej mierze od zaistniałych okoliczności. W przypadku choroby małżonka lub porodu konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego. Natomiast jeśli ubiegamy się o zasiłek opiekuńczy w przypadku izolacji dziecka, wówczas w zakładzie ubezpieczeń społecznych musimy przedłożyć decyzję właściwego inspektora sanitarnego. Wraz z początkiem 2013 roku zostały wprowadzone dość istotne zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego na dzieci oraz innych członków rodziny.

Obecnie coraz popularniejsze są także zasiłki dla przedsiębiorców, którzy mogą starać się o tego rodzaju świadczenie pieniężne już na takich samych zasadach jak ubezpieczeni pracownicy. Wniosek o zasiłek opiekuńczy musi zostać wypełniony prawidłowo, w przeciwnym razie może zostać wydana negatywna decyzja zakładu ubezpieczeń społecznych. We wniosku powinny znaleźć się dane osobowe (nie tylko imię i nazwisko, ale również numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, PESEL dziecka). Dodatkowo w takim wniosku warto zawrzeć stosowne oświadczenie, w którym należy podkreślić, iż w naszym gospodarstwie domowym nie ma żadnych innych osób, które byłyby w stanie przejąć opiekę nad dzieckiem. W razie ubiegania się o zasiłek opiekuńczy na dziecko chore w oświadczeniu powinna znaleźć się także informacja o tym, iż pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym z dziećmi powyżej lub poniżej czternastego roku życia.

Prawo do zasiłku opiekuńczego ustala się na tak zwany okres zasiłkowy. Samo świadczenie nie powinno nam zostać wypłacone później niż w terminie trzydziestu dni od złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy oraz od przedstawienia pozostałych stosownych dokumentów w zakładzie ubezpieczeń społecznych.

(Artykuł przeczytany 33 razy, w tym dziś 1)
0
0