Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Różnice między umowami cywilnoprawnymi 2017

Umowa zlecenie a umowa o dzieło – która jest korzystniejsza?

roznice-miedzy-umowami-cywilnoprawnymiSpośród wielu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych do tych najczęściej stosowanych należy zaliczyć umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Umowy te różnią się od standardowej umowy o pracę, głównie pod tym względem, iż są one regulowane przepisami Kodeksu cywilnego (podczas gdy umowa o pracę odnosi się do przepisów prawa pracy). Różnice między umową zleceniem a umową o dzieło są dość istotne, jednak niekiedy ich odróżnienie przysparza nam problemów. Tymczasem warto zdawać sobie sprawę, kiedy lepiej zdecydować się na zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, a kiedy korzystniej będzie wybrać umowę o dzieło.

W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło nie wiążą się z określonymi przywilejami pracowniczymi. Oznacza to, że pracując na takich umowach nie możemy liczyć na prawo do zwolnienia lekarskiego czy do urlopu wypoczynkowego. Umowa zlecenie i umowa o dzieło różnią się od siebie między innymi rezultatem pracy – w umowie o dzieło przedmiotem jest tak zwane dzieło, natomiast w przypadku umowy zlecenie pracownik podejmuje się realizacji określonych czynności, co jednak nie musi skutkować uzyskaniem konkretnego rezultatu.

To jednak nie jedyne różnice – oto, czym jeszcze różni się umowa zlecenie od umowy o dzieło:
– Umowa o dzieło jest umową odpłatną – osobie przyjmującej zamówienie należy się wynagrodzenie, ale tylko wówczas, gdy zostanie przedstawiony konkretny rezultat. Natomiast pracownikowi na umowie zlecenie przysługuje płaca za sam fakt wykonania pracy.
– Osobiste wykonanie umowy – umowa o dzieło może zostać wykonana przez osobę trzecią, natomiast umowa zlecenie wiąże się z osobistym wykonywaniem pracy.
Składki ZUS – to jedna z najistotniejszych różnic między umową o dzieło a umową zleceniem – pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym (pod warunkiem, że nie jest to uczeń lub student, który nie ukończył dwudziestego szóstego roku życia). Z kolei umowa o dzieło nie wiąże się z koniecznością opłacania składek do ZUS-u.

Często zdarza się, że umowę zlecenie oraz umowę o dzieło stosuje się zamiennie przy wykonywaniu niektórych prac – tak jest na przykład przy zatrudnianiu osób do wprowadzania danych do komputera. Umowa o dzieło sprawdza się w sytuacjach, gdy osobie zatrudniającej nie zależy na tym, w jaki sposób oraz kiedy będzie wykonywana dana czynność, a jedynie na tym, by wyznaczone zadanie zostało wykonane na określony termin.

(Artykuł przeczytany 44 razy, w tym dziś 1)
0
0