Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Umowa o pracę z prowizją - czy to się opłaca? 2017

Umowa o pracę z wynagrodzeniem prowizyjnym

najkorzystniejszy system wynagrodzeńPracownik za wykonywanie swojej pracy powinien otrzymać wynagrodzenie. W umowie o pracę należy wskazać, w jaki sposób wynagrodzenie to będzie wyliczane. Pracodawca może zaproponować pracownikowi system wynagradzania stałego lub prowizyjnego. Warto powiedzieć przy tym, że obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy nie rozróżniają typów wynagrodzenia, siłą rzeczy nie znajdziemy w nich konkretnych regulacji systemu wynagradzania prowizyjnego.

Na czym polega praca z wynagrodzeniem prowizyjnym?

Wynagrodzenie wypłacane w ramach systemu prowizyjnego wyliczane jest na podstawie osiąganych przez pracownika w toku wykonywania przez niego pracy zawodowej, wyników lub kryteriów, wskazanych uprzednio w umowie o pracę lub w regulaminie obowiązującym w zakładzie pracy. Pracodawca może określić, że wynagrodzenie prowizyjne zostanie wypłacone wtedy, gdy pracownik osiągnie założone cele, którymi mogą być: wysokość sprzedaży, wolumen sprzedaży, zdobycie podanej liczby klientów z danego segmentu rynku, ryb wypłacania wynagrodzenia. Tego typu system sprawdza się w przypadku np. handlowców, gdzie niezwykle ważna jest sprzedaż i ilość zawartych transakcji. system prowizyjny może uchodzić także za bardziej motywujący, zwłaszcza dla mężczyzn.

Wynagrodzenie prowizyjne może, ale nie musi, być wypłacane w odstępach miesięcznych. Pracodawca może umówić się z pracownikiem, że prowizja za jego pracę i uzyskanie określonych celów, zostanie wypłacona dopiero po dłuższym czasie.

Według przepisów prawa pracy, jeśli wynagrodzenie prowizyjne przysługuje za okres jednego kwartału, to jego wypłata musi nastąpić najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli jeśli okres rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 marca, to pracownik najpóźniej otrzyma wynagrodzenie 10 kwietnia tego samego roku. W tym systemie ważne jest, że pracownik nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli nie osiągnął zamierzonych celów. Jeśli pracodawca zechce wprowadzić jakiekolwiek zmiany w systemie wynagradzania pracowników, niezależnie, czy wynagrodzenie będzie elementem stałym czy prowizyjnym, to musi on uzyskać ich zgodę. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy zmiana miałaby się odbyć kosztem samych pracowników. Najczęściej to pracodawcy zmieniają wysokość procentu wynagrodzenia zasadniczego w systemie prowizyjnym.

(Artykuł przeczytany 44 razy, w tym dziś 1)
0
0