Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Zasady sprawiedliwego podziału majątku małżeńskiego 2017

Podział wspólnego majątku po separacji

 

rozwód zasady podziału majątkuPo orzeczeniu o separacji ustaje wspólność ustawowa małżonków, dlatego mogą się oni podzielić majątkiem wspólnym wypracowanym przez lata. Na uwagę zasługuje fakt, że oboje małżonkowie mają takie same prawa do majątku wspólnego. Przede wszystkim, należą do niego przedmioty nabyte w trakcie wspólnoty ustawowej. A, co najważniejsze nie ma znaczenia, czy nabyli je wspólnie czy uczynił to tylko jeden z małżonków. Poza tym, do majątku wspólnego zaliczane są także wynagrodzenia pobierane za pracę, dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego małżonka, środki zgromadzone na rachunku otwartym albo pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Trzeba też powiedzieć o tym, iż w trakcie małżeństwa żaden z małżonków nie może się domagać podziału majątku wspólnego. Jednym rozwiązaniem może być tu podpisanie umowy małżeńskiej – intercyzy. Należy dodać, że jego podziału możemy się tylko domagać wyłącznie w przypadku:

  • rozwodu,
  • separacji,
  • unieważnienia małżeństwa,
  • ustanie małżeństwa na skutej śmierci małżonka,
  • ogłoszenia upadłości,
  • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Oczywiście, po orzeczeniu separacji małżonkowie pragnący dokonać podziału majątku wspólnego muszą złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego. Można się w nim domagać:

  • podziału majątku na dwie równe części,
  • podziału majątku na części nierówne,
  • ustalenia, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie – podlegają ona bowiem zwrotowi.

Wniosek o podział majątku można także wnieść w trakcie postępowania separacyjnego do sądu okręgowego. Sąd go uwzględni tylko wtedy, gdy nie spowoduje on znacznej zwłoki w postępowaniu. Nie ulega wątpliwości, że najczęściej przedmiotem podziału jest wspólne mieszkanie. W tym przypadku sąd orzeka zasady wspólnego użytkowania lokalu, gdy małżonkowie go wspólnie zamieszkują. W przypadku podziału majątku sąd orzeka, który z małżonków zatrzymuje mieszkania, a który otrzymuje spłatę.

Gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku rozprawa postępowanie kończy się na jednej rozprawie. Natomiast w przypadku braku porozumienia miedzy nimi, postępowanie się przedłuża, co wiąże się też z większymi kosztami.

(Artykuł przeczytany 39 razy, w tym dziś 1)
0
0