Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Najważniejsze informacje finansowe 2017 - Part 4
 • rozwód zasady podziału majątku

  Podział wspólnego majątku po separacji

    Po orzeczeniu o separacji ustaje wspólność ustawowa małżonków, dlatego mogą się oni podzielić majątkiem wspólnym wypracowanym przez lata. Na uwagę zasługuje fakt, że oboje małżonkowie mają takie same prawa do majątku wspólnego. Przede wszystkim, należą do niego przedmioty nabyte w trakcie wspólnoty ustawowej. A, co najważniejsze nie ma znaczenia, czy nabyli je wspólnie czy »more

 • odszkodowanie powypadkowe

  Odszkodowanie za wypadek samochodowy

  Wypadki samochodowe to niestety przykra codzienność. Niestety nie jest ich mniej a przyczyny bywają różne. Często jest to brak ostrożności ze strony kierowców, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub też zły stan nawierzchni dróg i pogoda. Statystyki pokazują, że największą bolączką jest prędkość, która w »more

 • najkorzystniejszy system wynagrodzeń

  Umowa o pracę z wynagrodzeniem prowizyjnym

  Pracownik za wykonywanie swojej pracy powinien otrzymać wynagrodzenie. W umowie o pracę należy wskazać, w jaki sposób wynagrodzenie to będzie wyliczane. Pracodawca może zaproponować pracownikowi system wynagradzania stałego lub prowizyjnego. Warto powiedzieć przy tym, że obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy nie rozróżniają typów wynagrodzenia, siłą rzeczy nie znajdziemy w nich konkretnych regulacji systemu wynagradzania prowizyjnego. Na »more

 • podpisanie-umowy-cywilnoprawnej

  Umowa zlecenie a umowa o dzieło – która jest korzystniejsza?

  Spośród wielu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych do tych najczęściej stosowanych należy zaliczyć umowę zlecenie oraz umowę o dzieło. Umowy te różnią się od standardowej umowy o pracę, głównie pod tym względem, iż są one regulowane przepisami Kodeksu cywilnego (podczas gdy umowa o pracę odnosi się do przepisów prawa pracy). Różnice między umową zleceniem a umową »more

 • ocena wartości nieruchomości pod kredyt

  Wycena nieruchomości pod zabezpieczenie kredytu

  Wycena nieruchomości sporządzana jest w konkretnym celu. Powodów może być mnóstwo a każdy z nich charakteryzuje się odmiennym sposobem postępowania. W momencie szacowania przez rzeczoznawcę majątkowego wartości mieszkania gromadzi się odpowiednie dokumenty, nieco inne niż w przypadku wyceny gruntów, działek czy domów. Często zdarza się, że wycena jest sporządzana dla banku w celu zabezpieczenia wierzytelności »more

 • najkorzystniejsza umowa o pracę

  Dlaczego umowa o pracę jest korzystniejsza od zlecenia?

  Umowa o pracę zawierana jest między pracownikiem i pracodawcą. To, jaką będzie miała formę, może zależeć od decyzji pracownika lub, jak ma to miejsce zazwyczaj, z woli pracodawcy. Obecnie wielu zatrudniających korzysta z tak zwanych umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, w której skład wchodzi także kontrakt menedżerski, umowy o dzieło i umowy agencyjnej. Są one korzystne »more