Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Dlaczego bardziej opłaca się umowa o pracę niż umowa zlecenia czy o dzieło? 2017

Dlaczego umowa o pracę jest korzystniejsza od zlecenia?

umowa cywilnoprawna czy umowa o pracęUmowa o pracę zawierana jest między pracownikiem i pracodawcą. To, jaką będzie miała formę, może zależeć od decyzji pracownika lub, jak ma to miejsce zazwyczaj, z woli pracodawcy. Obecnie wielu zatrudniających korzysta z tak zwanych umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, w której skład wchodzi także kontrakt menedżerski, umowy o dzieło i umowy agencyjnej. Są one korzystne z punktu widzenia i pracodawcy i pracownika, więc nie jest do końca tak jak przyjęło się mówić; dyskryminująca forma zatrudnienia, wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy, wysokości wynagrodzenia i sytuacji samego zatrudnionego.

PRACOWNIK VS. PRACODAWCA
Istnieją ponadto wyjątki, w których pracodawca zatrudniając na umowę zlecenie ma obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenie pracownika. Umowy oparte na Kodeksie Cywilnym dają dużą swobodę pracownikowi, jednak należy pamiętać, że w przypadku umowy zlecenie zapłata następuje po wykonaniu usługi. Można by dopatrywać się wad tak samo wiele, jak zalet tych umów a wszystko zależeć będzie od punktu widzenia zatrudnionego jak i zatrudniającego.

KORZYŚCI Z ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Takich dylematów nie ma jeśli chodzi o umowę o pracę, opartą na przepisach Prawa Pracy. Zapewnia ona wszystkie obowiązkowe i przewidziane w kodeksie świadczenia dla pracownika a w niektórych przypadkach także wiele dodatkowych nieobligatoryjnych. Są one kwestią dobrej woli pracodawcy, który może wypłacać wynagrodzenia ekstra za wykonane dodatkowe czynności, premie, nagrody różnego rodzaju, w tym także jubileuszowe, odprawy itp. Co więcej, wszystkie składki na ubezpieczenie są płacone, toteż pracownik korzysta z bezpłatnej służby medycznej, urlopów; wypoczynkowego, zdrowotnego czy macierzyńskiego, za które otrzymuje wynagrodzenie. W ten sposób jest on chroniony.

IGNORANTIA IURIS NOCET
Jednak zawsze , mimo iż pracodawca ma obowiązek zastosować się do przepisów Kodeksu Pracy, osoba zatrudniana musi dokładnie zapoznać się z założeniami umowy i zakresem jej obowiązków, tak aby te warunki nie były mniej korzystne od tych jakie gwarantuje jej prawo. Czytając uważnie mamy pełną świadomość treści podpisywanego dokumentu oraz możemy odmówić jego podpisania kiedy stwierdzamy, że jest dla nas nieodpowiedni. Nieznajomość prawa szkodzi, toteż warto się z nim zapoznać aby w czasach recesji wiedzieć co wnosiła tzw.  ustawa antykryzysowa, jak może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę, gdzie się zwrócić kiedy chcemy się odwołać od takie decyzji (do której mamy prawo w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia). Wiedza na temat zawierana i rozwiązywania umów o pracę i praw jakimi się rządzą poszczególne ich rodzaje może stanowić nieocenioną pomoc przy zawieraniu stosunku pracy.

(Artykuł przeczytany 26 razy, w tym dziś 1)
0
0