Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/dxf/public_html/ahf.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Odzyskiwanie przeterminowanych należności krok po kroku 2017

Czy można wyegzekwować przedawnione roszczenia?

Czy można wyegzekwować przedawnione roszczeniaOsoba, która bezskutecznie oczekuje na wypłatę lub zwrot pieniędzy, ma prawo do wytoczenia sądowego pozwu o zapłatę. Jednak należy mieć na uwadze, iż istnieje okres przedawnienia roszczeń i wówczas dłużnik może odmówić uregulowania zaległości finansowych.

Przedawnienie nie wpływa na bezzasadność roszczenia. Cały czas jest ono aktualne, ale dłużnik ma możliwość uchylenie się od zapłaty, jeśli tylko powoła się na instytucję przedawnienia roszczeń. Została ona wprowadzono po to, aby nie utrzymywać zbyt długo stanu napięcia i niepewności. Przy czym zakłada się tutaj, że jeśli wierzyciel nie podjął w określonym czasie żadnych kroków, aby odzyskać należne mu pieniądze, to prawdopodobnie zaniechał tego. Z drugiej strony dłużnik nie musi cały czas martwić się, że w końcu otrzyma wezwanie z sądu i będzie musiał uregulować dług lub poddać się jego egzekucji. Natomiast musi brać pod uwagę, że aby doszło do odrzucenia przez sąd powództwa, w którym wierzyciel wyraża swoje roszczenia, musi zgłosić zarzut przedawnienia. W przeciwnym razie sąd przyjmuje i rozpatruje pozew, co skutkuje najczęściej wydaniem nakazu spłaty długu.

Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel powinni znać okres przedawnienia roszczeń w danej sytuacji. Przykładowo roszczenia o świadczenia alimentacyjne lub ze stosunku pracy przedawniają się po 3 latach, roszczenia wynikające z umowy o dzieło czy ze stosunku rachunku bankowego po 2 latach, roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej po 1 roku. Terminy przedawnienia nie ulegają przedłużeniu czy skróceniu, a liczy się je od dnia, od którego roszczenie stało się wymagalne. Natomiast istnieją sytuacje, w których bieg przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany. Zawieszenie dotyczy roszczeń dzieci wobec rodziców, osób nie mających całkowitej zdolności do czynności prawnych wobec ich opiekunów, jednego małżonka wobec drugiego, roszczeń, które nie mogą być dochodzone ze względu na obiektywnie zaistniałe przeszkody. Natomiast do przerwania biegu przedawnienia może dojść w sytuacji, gdy wierzyciel podjął odpowiednie działania zmierzające do dochodzenia swoich roszczeń, czyli złożył pozew w sądzie, rozpoczął mediacje z dłużnikiem lub uzyskał od niego potwierdzenie uznania roszczenia.

(Artykuł przeczytany 59 razy, w tym dziś 1)
0
0